Rattenbestrijding

De wetgeving verplicht iedereen om de bruine rat te bestrijden op eigen terrein. Op privaat terrein is de eigenaar/huurder volledig verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten. De gemeente bestrijdt ratten op het openbaar (gemeentelijk) domein.

Om ratten efficiënt te bestrijden is het belangrijk dat zowel particulieren als gemeente de nodige maatregelen nemen.

Door een wijziging van de Europese wetgeving mogen particuliere gebruikers vanaf 1 maart 2018 geen knaagdierenbestrijdingsmiddelen meer gebruiken op basis van 0,005% actief ingrediënt. Uitsluitend rodenticides met een concentratie werkzame stof lager dan 0,003% mogen door particulieren gebruikt worden. De gemeente bedeelt geen rattenvergif meer aan inwoners.

Hoe de bruine rat herkennen?

Een bruine rat kan tot 55cm lang zijn (staart inbegrepen). Ze hebben kleine kraalachtige ogen en kleine dikke oren, en leven graag in een vochtige, niet te warme omgeving. Om hun gebit te onderhouden knagen ze aan isolatiemateriaal of bedrading. Ze zijn verlekkerd op (voedsel)voorraden en gewassen en voelen zich zo goed thuis in de buurt van mensen dat ze waarschijnlijk altijd aanwezig zullen blijven.

Ratten zijn alleseters met een voorkeur voor granen, maar zijn ook verlekkerd op allerhande huishoudelijk afval.

De uitwerpselen van de bruine rat zijn spoelvormig, ongeveer 2cm lang, korrelig, vrij grof van structuur en vaak aan één kant stomp en aan de andere kant puntig.

Hoe ratten vermijden (preventie)?

Voorkomen is altijd beter dan genezen, dus zorg dat ratten geen toegang krijgen tot voedsel of schuilplaatsen/nestgelegenheid.

 • Laat geen etensresten rondslingeren en berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers.
 • Voeder dieren bij voorkeur ’s morgens zodat er ’s nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken.
 • Sluit vuilnisbakken en-zakken altijd goed af en vermijd het overvloedig voederen van vogels en wild.
 • Compostvaten of compostbakken in de tuin trekken ratten aan: laat geen organisch afval naast het compostvat/compostbak liggen + zet het compostvat bij voorkeur op een harde ondergrond.
 • Gooi geen gekookte etensresten op de composthoop.
 • Scherm verluchtingskokers en –raampjes, afvoerpijpen en rioolputten best af met een draad of een rooster; ook ramen en deuren van plaatsen waar voedsel aanwezig is, worden best telkens dicht gedaan.
 • Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning. Ruim rommelhoekjes op.
 • Beperk nestgelegenheid en onderdak voor ratten.

Hoe kan je ratten best bestrijden ?

 • De gewone rattenklem is een van de beste middelen om ratten te vangen.
 • Ratten zijn verzot op dierlijke vetten. Een stukje spek, dierlijk afval, vis, kaas, chocolade,… het kan allemaal nuttig lokaas zijn.
 • Plaats de val op een rustige, donkere plaats.
 • Zolang er op een bepaalde plaats genoeg voedsel te vinden is, zijn ratten minder of niet geneigd om van het lokaas te eten. Verwijder dus eerst alle beschikbare voedselbronnen.
 • Zorg ervoor dat het vergif wordt afgeschermd en leg het op een plaats waar huisdieren of kinderen zeker niet bij kunnen.
 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing wanneer je gebruik maakt van rattenvergif.
 • Rattenklemmen en rattenvergif zijn te koop in doe-het-zelfzaken en tuincentra.
 • Gebruik een stevige lokaasdoos voor het veilig opbergen van lokaas(vergif).  Een gratis lokaasdoos (tot einde voorraad) kan afgehaald worden in GAC I – Dienst Grondgebiedzaken – Marktstraat 55.

Gebruik van gif                

Werken met gif brengt steeds risico’s met zich mee. Het heeft geen zin om gif te leggen als er volop ander, lekkerder voedsel aanwezig is. Ratten zullen dan zelfs niet uit nieuwsgierigheid komen proeven van het gif!

Elke gifsoort voor bruine ratbestrijding heeft dezelfde werking en zorgt dat het bloed niet meer stolt.  4 tot 6 dagen nadat de rat ervan gegeten heeft, krijgt ze bloedingen en sterft.

Sommige ratten zijn terughoudend tegenover alles wat nieuw is,  en soms duurt het 2 tot 3 weken vooraleer ze aan het gif komen. Geef ze dus voldoende tijd om te wennen, en controleer of er van het gif wordt gegeten.

Meldpunt

Ratten gespot langs een waterloop van 2e categorie (Stambeek, Regenwortelbeek, Brabantsebeek, Nijverseelbeek)? Neem contact op met het meldpunt ratten Vlaams-Brabant – meldpuntratten@vlaamsbrabant.be – T 016 26 77 90.


Contactinformatie