Ratten

Alle eigenaars of huurders van eigendommen waar zich ratten bevinden, zijn volgens de wetgeving verplicht om ratten op hun terrein onmiddellijk te verdelgen. De gemeente bestrijdt geen ratten op privaat domein. De gemeente Opwijk verdeelt geen rattenvergif meer aan inwoners.

Particuliere gebruikers mogen vanaf 1.03.2018 geen knaagdierenbestrijdingsmiddelen meer gebruiken op basis van 0,005% actief ingrediënt. Uitsluitend rodenticides met een concentratie werkzame stof lager dan 0,003% mogen door particulieren gebruikt worden. 

Gratis lokaasdoos voor rattenbestrijding - tot einde voorraad *** VOORRAAD IS UITGEPUT!***

Tot uitputting van de voorraad, kunnen inwoners bij de Cel Leefmilieu éénmalig een gratis lokaasdoos afhalen. Deze lokaasdoos is een veilige manier om giftig lokaas te voederen aan ratten, zonder gevaar voor andere dieren (kippen, vogels, honden...) en kleine kinderen. 

Gebruik de lokaasdoos in 4 eenvoudige stappen:

 • open de doos en leg lokaas  aan het metalen staafje    Rattenlokaasdoos
 • klap het deksel van de doos dicht
 • zet de doos op een geschikte locatie (bv. dichtbij voedsel)
 • open regelmatig de doos en controleer of het lokaas is opgegeten

 


Pas op met rattenvergif (bevat doorgaans antibloedstollingsmiddelen):

 • vermijd aanraking van vergif met de blote handen
 • gebruik handschoenen
 • lees vooraf goed de bijsluiter of veiligheidsfiche
 • gebruik een rattenklem als alternatief voor rattenvergif

 

 

Tips om ratten te vermijden

 • laat geen etensresten rondslingeren
 • berg voedsel veilig weg in afgesloten tonnen of dozen uit duurzaam materiaal
 • plaats een compostvat op een verharde ondergrond en sluit goed het deksel
 • voeder huisdieren 's morgens en niet te veel
 • ruim regelmatig op in en rond gebouwen
 • een goed onderhouden riolering vermindert kans op ratten

Contactinformatie