Ratten

Alle eigenaars of huurders van eigendommen waar ratten zich bevinden, zijn volgens de wetgeving verplicht om ratten op hun terrein onmiddellijk te verdelgen. De gemeente bestrijdt geen ratten op privaat domein en verdeelt geen rattenvergif aan inwoners.

Tips om ratten te vermijden

  • laat geen etensresten rondslingeren
  • berg voedsel weg in afgesloten tonnen of dozen uit duurzaam materiaal
  • plaats een compostvat op een verharde ondergrond en sluit goed het deksel
  • voeder huisdieren 's morgens en niet te veel
    • vb. een kip heeft slechts 65 gram voedsel per dag nodig
  • ruim regelmatig op in en rond gebouwen
  • geen voedselresten via wc/afvoer doorspoelen

Download

Nog meer tips en info? Download de brochure Diervriendelijk beheer van ratten en muizen in en rond de woning.

Contactinformatie