Tijdelijke publiciteit aanvragen

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Gegevens aanvrager

Adresgegevens

Gegevens vereniging of organisatie / activiteit

Datum activiteit *

Tijdelijke publiciteit voor verenigingen en organisaties

Soort publicatie: kruis hieronder aan welke soort publiciteit je wil aanvragen.

Stappen organisator: welke bijkomende stappen moet jij als organisator zetten?

Stappen gemeentediensten: hier hoef je als organisator niets in te vullen. De gemeentediensten volgen deze stappen op.

 

Publiciteit via de gemeentelijke aanplakplaatsen

Wens je affiches aan te plakken? *

Aanplaksysteem: stappen organisator

 • De organisator bezorgt de affiches aan de dienst vrije tijd, Kloosterstraat 7.
 • De organisator levert maximum drie affiches aan per activiteit en per bord. In totaal zijn er 9 borden.
 • De organisator geeft ook één affiche voor ‘t Opwijks Archief.
 • De totale oppervlakte van de aangebrachte affiches voor éénzelfde manifestatie op bord mag maximaal 0.5 m² bedragen.

Aanplaksysteem: stappen gemeentediensten

 • Evenementenloket kan affiches weigeren wanneer deze niet voldoen aan het reglement ‘tijdelijke publiciteit’. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.
 • Bij toelating worden er maximum drie (3) affiches per activiteit en per bord opgehangen.
 • De affiches worden maximum drie (3) weken voor de activiteit opgehangen.

Andere vormen van publiciteit

Aankondigingsborden door organisator zelf geplaatst op het openbaar domein

Wens je zelf aankondigingsborden te plaatsen op het openbaar domein? *
Welke wegen?
Datum plaatsing / verwijdering

Aankondigingsborden: stappen organisator

 • Vraag toelating bij het gewestbestuur (indien nodig).
 • Stuur deze toelating mee met dit toelatingsformulier.
 • Plaats de borden maximum drie (3) weken voor de desbetreffende activiteit.
 • Verwijder de borden binnen de drie (3) dagen na de activiteit.

Aankondigingsborden: stappen gemeentediensten

 • Evenementenloket kan locaties weigeren wanneer deze niet voldoen aan het reglement ‘tijdelijke publiciteit’. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.

Bewegwijzering

Wens je wegwijzers te plaatsen? *
Datum plaatsing / verwijdering

Bewegwijzering: stappen organisator

 • Plaats de wegwijzers maximum 48 uur voor de desbetreffende activiteit.
 • Verwijder de wegwijzers binnen 48 uur na de activiteit.

Bewegwijzering: stappen gemeentediensten

 • Evenementenloket kan locaties weigerenwanneer deze niet voldoen aan hetreglement ‘tijdelijke publiciteit’. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.
 • Het college van burgemeester enschepenen levert een vergunning af.

Spandoeken over de openbare weg

Wens je spandoeken te plaatsen over de openbare weg? *
Datum plaatsing / verwijdering spandoeken

Spandoeken: stappen gemeentediensten

 • Evenementenloket kan locaties weigeren wanneer deze niet voldoen aan het reglement ‘tijdelijke publiciteit’. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.
 • Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af.

Het gebruik van radiowagens

Wens je radiowagens te gebruiken? *
Datum gebruik radiowagens

Radiowagens: stappen gemeentediensten

 • Het college van burgemeester en schepenen levert een vergunning af.

Flyeren

Wens je te flyeren? *
Datum flyeren

Flyeren: stappen gemeentediensten

 • Evenementenloket kan locaties weigeren wanneer deze niet voldoen aan het reglement ‘tijdelijke publiciteit’. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.

Betalende publiciteit via de gemeentelijke LED-schermen

Wens je reclame te maken op de gemeentelijke LED-schermen voor je activiteit? *
Periode publicatie

Publicatie LED-schermen: stappen organisator

 • Bezorg de beelden ten vroegste drie maanden en ten laatste 21 kalenderdagen vóór de datum van de activiteit aan hetevenementenloket via evenementenloket@opwijk.be.
 • Lever het beeld volgens de juiste kenmerken aan:
  • als jpg-bestand
  • met resolutie 384 pixels x 288 pixels (breedte x hoogte)
 • Betaal de retributie ten laatste 21 kalenderdagen vóór de datum van de activiteit.

Publicatie LED-schermen: stappen gemeentediensten

 • Het evenementenloket kan publiciteit weigeren of terugsturen, wanneer deze niet voldoet aan het reglement ‘tijdelijke publiciteit’. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.
 • De dienst verhuur bezorgt het factuur aan de aanvrager.

Publiciteit in de activiteitenkalender van het gemeentelijk infoblad

Wens je je activiteit te publiceren in de activiteitenkalender van het gemeentelijk infoblad? *
Datum activiteit

Publicatie activiteitenkalender gemeentelijk infoblad: stappen organisator

 • De organisator bezorgt bovenstaande gegevens min. twee maanden voor aanvang van de activiteit aan het evenementenloket.

Publicatie activiteitenkalender gemeentelijk infoblad: stappen gemeentediensten

 • Evenementenloket kan publiciteit weigeren of terugsturen wanneer deze niet voldoet aan het reglement ‘tijdelijke publiciteit’. De aanvrager wordt hierover geïnformeerd.

Bevestig je aanvraag

Verklaring op eer *

Meer info over onze privacybepalingen? Surf naar opwijk.be/privacy.