Providentia

Providentia is een erkende huisvestingsmaatschappij. Deze realiseert de bouw van sociale huur- en koopwoningen en het bemiddelen in het toestaan van de Vlaamse Woonlening.