Plannen en onderzoeken

Mobiliteitsplan

Na een intensieve samenwerking met de gemeentelijke verkeersadviesraad, heeft de gemeenteraad in zitting van 26 november 2013 het vernieuwde mobiliteitsplan voor de gemeente Opwijk definitief vastgesteld na conform verklaring door de regionale mobiliteitscommissie. 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan, in werking sinds 31 december 2013 en legt de krijtlijnen vast voor de verkeersontwikkeling van Opwijk.

Parkeerbeleids- en verkeerscirculatieplan centrum Opwijk

Naar aanleiding van de concrete plannen om een bijkomende parking te realiseren in het centrum van Opwijk, werd de verkeerssituatie in het centrum grondig onder de loep genomen.

Hierbij werd bijzondere aandacht gegeven aan de verkeerscirculatie (o.a. toegestane rijrichtingen), een veilige verkeersinfrastructuur,... Het resultaat van het onderzoek en de aanbevelingen, onder meer gesteund op bewonersparticipatie en objectieve metingen vind je in het parkeerbeleids- en verkeerscirculatieplan centrum Opwijk.

Ook interessant

Contactinformatie