Plaatsbeschrijving Openbaar Domein

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Wanneer je een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning waarbij de medewerking van een architect vereist is indient, dient er aan het aanvraagdossier een plaatsbeschrijving van het openbaar domein te worden toegevoegd. Dit is een document waarin de staat van o.a. het wegdek, het voetpad en het fietspad wordt weergegeven aan de hand van een korte beschrijving en enkele foto's.

Adres

Adresgegevens

Beschrijving van de bouwplaats:

Is er een voetpad of berm? *

Voetpad en berm

Boordsteen:

Fietspad

Waterafvoergoot

Wegdek

Signalisatie

Beplanting

Kunstwerken

Nutsvoorzieningsmeubels

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy