Plaatsbeschrijving Openbaar Domein

Adres

Adresgegevens

Beschrijving van de bouwplaats:

Is er een voetpad of berm? *

Voetpad en berm

Boordsteen:

Fietspad

Waterafvoergoot

Wegdek

Signalisatie

Beplanting

Kunstwerken

Nutsvoorzieningsmeubels

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy


Contactinformatie