PFAS-verontreiniging De Loods en Brandweerkazerne

7
apr
2022

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de sites van Doortstraat 2 (blusoefenterrein -gemeentelijke werkliedenloods) en Processiestraat 22/24 (brandweeroefenterrein - brandweerkazerne).

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal no regret-maatregelen te nemen in een gebied rond de sites. 

No regret-maatregelen Doortstraat

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.

In een zone tot 100 meter rond de site - te rekenen vanaf de perceelsgrens:

Voor alle omwonenden:

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor uw tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.
 • Bedek losse grond op de site met grasmatten, bodemdoeken, boomschors of kiezels. Of zaai losse grond in met gras of een andere dichte begroeiing. Doe dat ook met zand- of grondhopen.
Goede hygiëne toepassen:
 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak verharde delen buiten, zoals je oprit en terras, schoon met water.

Op de site en in een zone tot 500 meter rond de site - met middelpunt peilbuis PB5:

Voor alle omwonenden:

 • Gebruik je putwater  niet  als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je zwembad te vullen en de moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Alle info:  vlaanderen.be/pfas-vervuiling/opwijk-no-regret-maatregelen-pfas#no-regret-maatregelen-doortstraat

No regret-maatregelen Processiestraat

Op de site en de aangrenzende site van het Maria Assumpta-Instituut en de basisschool MOZA-IK:

 • Laat kinderen niet spelen op onbedekt terrein op de site.
 • Afhankelijk van het gebruik en de weersomstandigheden: maak het verharde terrein op de site regelmatig schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone tot 100 meter rond de site - te rekenen vanaf de perceelsgrens:

Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:

 • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
 • Eet geen eieren van eigen kippen.
 • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.

Algemene bevolking en specifiek voor de leerlingen en het personeel van Maria Assumpta-Instituut en basisschool MOZA-IK:

 • Eet je zelfgeteelde groenten of fruit? Wissel dan af met producten uit de handel en eet elke dag gevarieerd. Was je fruit en groenten goed met water voor je ze eet.
 • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
 • Gebruik je compost niet als meststof voor je tuin.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond verstuift of verwaait.

Goede hygiëne toepassen:

 • Was je handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
 • Maak je huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone tot 500 meter rond de site - met middelpunt peilbuis P1:

 • Gebruik je putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik je putwater niet om je zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Putwater kan gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals je auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en sierplanten water geven maar vanuit duurzaamheidsoogpunt gebruik je hiervoor best regenwater i.p.v. grondwater.

Alle info:  vlaanderen.be/pfas-vervuiling/opwijk-no-regret-maatregelen-pfas#no-regret-maatregelen-processiestraat

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit je aan op het openbaar waterleidingnet.

Opwijkenaren die wonen in het doelgebied, ontvangen binnenkort een brief in de bus met meer informatie.

Contacteer ons