Opleidingscheques voor werknemers

Als u als werknemer of interimkracht een opleiding wilt volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken, dan betaalt u via opleidingscheques maar de helft van de kosten.

Voorwaarden

U hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent werknemer of interimkracht en
  • u woont in Vlaanderen of het Brusselse Gewest
  • of u bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brusselse Gewest werkt. 
 • U bent laag- of middengeschoold. Dat betekent dat u geen diploma hogere studies hebt, zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische beroepsbekwaamheid.
 • U volgt de opleiding op eigen initiatief. Dat betekent dat u ze buiten de werkuren volgt of tijdens uw opleidingsverlof én dat u ze zelf betaalt.
 • U kiest een opleiding die u kunt betalen met opleidingscheques.

Welke opleidingen?

 • Gewone opleidingen: Volgt u uw opleiding bij een erkende opleidingsverstrekkerén wordt de opleiding erkend in het kader van betaald educatief verlof, dan kunt u ze met opleidingscheques betalen. Het is niet zo dat u daadwerkelijk betaald educatief verlof moet opnemen, uw opleiding moet gewoon erkend zijn binnen dit stelsel. Bekijk welke opleidingen al dan niet erkend zijn.
 • Opleidingen in het kader van loopbaanbegeleiding. Volgt u loopbaanbegeleiding, dan stelt u samen uw loopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Een van de onderdelen kan zijn: een opleiding volgen om uw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Die opleiding kunt u betalen met opleidingscheques op voorwaarde dat:
  • u de opleiding volgt bij een erkende opleidingsverstrekker,
  • en u uw opleidingsverstrekker samen met de opleidingscheques een attest bezorgt dat u en uw loopbaanbegeleider ingevuld hebben. 

Opgelet: de eigenlijke loopbaanbegeleiding zelf betaalt u met loopbaancheques.

Als u hooggeschoold bent, dan komt u alleen in aanmerking als u in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wilt volgen. Die opleiding moet dan deel uitmaken van uw persoonlijke ontwikkelplan.

Procedure

Zoek eerst op hoeveel inschrijvingsgeld u moet betalen voor de opleiding. Wilt u bijvoorbeeld een opleiding volgen van 120 euro? Bestel dan voor 120 euro cheques. Er zijn cheques van 5, 10 en 25 euro. De Vlaamse overheid betaalt de helft van de cheques, u de andere helft. Dat betekent dat u voor een opleiding van 120 euro maar 60 euro zelf betaalt. Bestel nooit voor een hoger bedrag dan u nodig hebt, want de opleidingsinstelling kan u geen geld teruggeven.

U kunt uw opleidingscheques bestellen:

 • bij de VDAB op het gratis nummer 0800-30 700
 • online op de website van de VDAB. U moet zich daarvoor registeren.
 • in een VDAB-kantoor
 • in een Werkwinkel.

U kunt cheques aanvragen tot 2 maanden na het begin van een opleiding. Ze blijven 14 maanden geldig.

Bedrag

Per kalenderjaar kunt u maximaal 250 euro opleidingscheques aankopen. De Vlaamse overheid betaalt de helft daarvan.

In bepaalde gevallen kunt u een extra tegemoetkoming aanvragen:

 • als u geen diploma secundair hebt en een bepaalde opleiding volgt
 • als u geen diploma hoger onderwijs hebt en een bepaalde opleiding volgt
 • als u tot een kansengroep behoort en een opleiding volgt in het kader van loopbaanbegeleiding.

Uitzonderingen

U komt niet in aanmerking als

 • u zelfstandig bent
 • u een werkloosheidsuitkering krijgt
 • u werkt met een studentenovereenkomst en jonger bent dan 25
 • u werkt met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80 uren per maand in het kader van een leerovereenkomst en jonger bent dan 25
 • u de opleiding volgt tijdens uw werkuren
 • of uw werkgever de opleiding betaalt.

Voor opleidingen die u volgt als zelfstandige of die gevolgd worden in opdracht van uw werkgever, kunt u een beroep doen op de kmo-portefeuille.