Ondergrondse afvalstraat

Locaties

De ondergrondse afvalstraten bevinden zich in onze gemeente:

  • Nanovestraat
  • op de parking van Hof ten Hemelrijk, Kloosterstraat 7 in Opwijk-centrum
  • op de parking aan de kerk van Nijverseel, Kerseveldmeers.
  • op de parking van feestzaal De Kersenpit, Dorp 46 in Mazenzele
  • in het ‘Bootstraatjetussen lagere school De Boot en de sporthal, Heiveld 61-65 in Opwijk-Centrum

Welk afval?

Een ondergrondse afvalstraat bestaat uit drie ondergrondse afvalcontainers met inwerpopeningen langs boven:

  • 1 afvalcontainer voor papier en karton: gratis te gebruiken
  • 1 afvalcontainer voor hol glas (wit & gekleurd): gratis te gebruiken
  • 1 afvalcontainer voor restafval (huisvuil): betalend te gebruiken. Belangrijk: je kan eender welk type zak tot 60 liter gebruiken. Dit hoeft geen zak van Intradura te zijn.

De ondergrondse afvalcontainers zijn een aanvulling op de bestaande huis-aan-huisophaling voor huishoudelijk afval en het gebruik van het recyclagepark.

Gebruik afvalcontainer huisvuil

Voor het gebruik van de afvalcontainer voor huisvuil moet je betalen. Hiervoor moet je vooraf een persoonlijke toegangsbadge (€ 10 inclusief 2 gratis beurten) aanvragen bij afvalintercommunale Intradura. Daarmee krijg je toegang tot de afvalcontainer.

Deze toegangsbadge heeft de vorm van een bankkaart. Je kan er de afvalcontainer mee openen en een vuilzak tot 60 liter in de inwerpopening plaatsen.  Dit kost € 2 per beurt. Je kan hiervoor eender welk type zak gebruiken. Dit hoeft dus geen zak van de gemeente Opwijk te zijn. Een centraal systeem houdt bij hoeveel afval je aanbiedt.

Aan de ondergrondse afvalstraat in Mazenzele staat een infobord waarop stapsgewijs is uitgelegd hoe je de ondergrondse afvalcontainers kan gebruiken.

Procedure aanvraag toegangsbadge ondergrondse container voor huisvuil

Stap 1

Bezorg je gegevens (naam, adres + kopie van voor- en achterkant identiteitskaart) aan Intradura, Dorent 5, 1620 Drogenbos of via e-mail aan secretariaat@intradura.be. Je kan slechts één kaart per gezin aanvragen.

Stap 2

Je krijgt een vraag tot betaling van € 10 = de kostprijs van de kaart (inclusief 2 gratis beurten). Van zodra dit bedrag is overgeschreven, krijg je de kaart toegestuurd.

Stap 3

Je neemt de kaart in gebruik. Via het centraal systeem wordt je gebruik bijgehouden. Het saldo wordt bij elk gebruik van de container weergegeven op het display van de zuil. Indien geen toereikend saldo, wordt de toegang tot de container geblokkeerd. Vergeet zeker niet om tijdig het saldo van uw kaart aan te vullen!

Je kan de kaart heel het jaar door aanvragen. Als je de kaart verliest, kan je op dezelfde manier een nieuwe kaart aanvragen bij Intradura.

Contacteer ons