Inspraakperiodes over projecten in je buurt

Inspraak over omgevingsplannen en projecten van de Vlaamse Overheid:

De Vlaamse overheid heeft recent werk gemaakt van een nieuw portaal waar de informatie is samengebracht over lopende inspraakperiodes van  

 • Gewestelijke plannen en projecten over omgevingsthema’s:
  • ruimtelijke ordening
  • leefmilieu
  • natuur
  • klimaat
  • energie
  • wonen of onroerend erfgoed
  • water
  • ruilverkaveling
  • landinrichting
 • Voorstellen van wijzigingen aan VLAREM (of het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning)
 • Niet-Vlaamse procedures: dit zijn plannen of projecten van andere overheden, die invloed kunnen hebben op uw gemeente en die werden overgemaakt in het kader van grens- of gewestoverschrijdende inspraak:
  • het Waals of Brussels Hoofdstedelijk gewest
  • de federale overheid
  • een buurland

Via de link inspraak.omgeving.vlaanderen.be vind je het portaal terug en heb je vlot toegang tot specifieke plannen en projecten waarover op Vlaams niveau inspraak georganiseerd wordt.

Let op! Voorlopig vind je er enkel gewestelijke informatie, voor de provinciale en gemeentelijke projecten en processen moet je nog steeds naar de desbetreffende gemeentelijke en provinciale websites gaan kijken.

Contactinformatie