Naamsverandering

Onder bepaalde voorwaarden en mits het volgen van een welbepaalde procedure kan iedereen ervoor kiezen om zijn/haar voornaam en/of familienaam te wijzigen.

Voor een wijziging van je familienaam, moet je je aanvraag richten tot de Federale Overheidsdienst Justitie.

Voor een wijziging van je voornaam, kan je terecht bij de dienst Burgerzaken van de gemeente.

 

Contactinformatie