Minder Mobielen Centrale

Vervoersdienst OPcura is erkend als Minder Mobielen Centrale en richt zich naar personen die, omwille van ouderdom, ziekte of een beperkt sociaal netwerk, zich moeilijk kunnen verplaatsen of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

Het vervoer is enkel voorzien voor sociale activiteiten en consultaties bij de huisarts, specialist, tandarts ... Het is niet bedoeld voor dringend of dagelijks medisch vervoer.

Vrijwillige chauffeurs maken gebruik van hun eigen wagen.

Voorwaarden

 • Je bent gedomicilieerd in Opwijk.
 • Je kan je niet verplaatsen met eigen of openbaar vervoer.
 • Je inkomen bedraagt niet meer dan het dubbele van het leefloon.
 • Je kan zelfstandig in en uit een wagen stappen.
 • Je bent lid van de Minder Mobielen Centrale en tekent een gebruikersovereenkomst.
 • Vervoer voor rolstoelgebonden personen is ook mogelijk, mits beschikbaarheid van onze liftbus en een vrijwillige chauffeur.

Procedure

Aanvragen van een rit

 • 1 week voorafgaand aan de rit (op vrijdag vóór 12 uur) bij de verantwoordelijke van de Vervoersdienst OPcura.
 • Werd de verantwoordelijke van de vervoersdienst niet op de hoogte gebracht? Dan wordt een niet-gemelde rit niet gedekt door de verzekering.

Annuleren van een rit

Kan een geplande rit niet doorgaan? Verwittig dan zo snel mogelijk de vervoersdienst. Wordt een annulering van een geplande rit niet tijdig gemeld en komt de chauffeur tochter plaatse? Dan wordt de heen- en terugit van de chauffeur aangerekend.

Je kan ons bereiken:

 • T 052 36 59 38 - op weekdagen tussen 9 en 12 uur
 • T 052 36 59 40 - onthaal Zorgcampus (bij afwezigheid van de verantwoordelijke vervoersdienst)
 • E vervoersdienst@opcura.be

Alles op een rijtje

 • Je vraagt je lidmaatschap aan en betaalt je ledenbijdrage.
 • Een rit aanvragen, kan telefonisch of per mail, minimum 1 week op voorhand.
 • Je meldt:
  • je naam, lidnummer en telefoonnummer.
  • het adres van afhaling en bestemming
  • doel van de rit.
  • datum en uur van vertrek en terugkeer.
  • eventuele begeleider die meerijdt.
  • al dan niet meenemen van opvouwbare rolstoel of looprek.
 • Vervoersdienst OPcura gaat op zoek naar een vrijwillige chauffeur die zich op het gewenste moment kan vrijmaken. De rit wordt in een speciaal register genoteerd, zodat je in orde bent voor de verzekering.
 • Vervoersdienst OPcura brengt je telefonisch of per mail op de hoogte of de rit kan plaatsvinden en wie je chauffeur is. Hou er rekening mee dat bij gebrek aan vrijwilligers je vervoer niet kan plaatsvinden.
 • De vrijwillige chauffeur komt jou thuis op het afgesproken tijdstip ophalen en brengt je naar de gevraagde bestemming.
 • Wens je op je bestemming enige tijd te blijven, dan kan de chauffeur wachten en betaal je een koffievergoeding. Kiest de chauffeur ervoor om terug naar huis te rijden en je nadien op te halen, dan betaal je de onkosten voor deze extra gemaakte kilometers.
 • Bij je thuiskomst rekent de vrijwillige chauffeur alle gemaakte kosten met jou af. Je betaalt contant. 

Bedrag

Lidmaatschap

 • € 12 per individu voor een volledig kalenderjaar (€ 6 vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar).
 • € 18 per koppel voor een volledig kalenderjaar (€ 9 vanaf 1 juli van het lopende kalenderjaar).

Kilometervergoeding

 • € 0,4246 per km (onderhevig aan de indexatie) te betalen aan de chauffeur.
 • Start en einde kilometertelling bij het thuisadres van de chauffeur.

Supplementen bovenop de kilometervergoeding

 • Administratiekost per vervoersbeurt en per chauffeur:
  • Bij rit op grondgebied Opwijk: € 3.
  • Bij rit van en naar Lokaal Dienstencentrum Den Hopstaak: € 1.
  • Bij rit buiten grondgebied Opwijk: € 6.
 • Reële parkingkosten.
 • Een koffievergoeding van € 2 per begonnen half uur voor de chauffeur bij het wachten
  op je bestemming.