Subsidie inheemse loofbomen

Plant een inheemse loofboom en zorg voor natuurlijke verkoeling in de tuin

Bomen zijn van groot belang voor het klimaat, de opname van CO2, bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming, een betere luchtkwaliteit, mooie sierwaarde, enzovoort.

Meer groen helpt om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te temperen. Bomen zorgen voor verkoeling en gaan het ‘hitte-eilandeffect’ tegen.

De gemeente Opwijk moedigt de aanplant van een loofboom in de tuin aan met een subsidie van € 15 per aangeplante inheemse loofboom (maximum € 60 per huishouden).

Voorwaarden

  • Deze inheemse loofbomen komen in aanmerking:
    Beuk, berk, boskers, boswilg, eik, els, Europese vogelkers, fladderiep, gewone esdoorn, gladde iep, grauwe abeel, haagbeuk, Hollandse linde, kraakwilg, ruwe iep, schietwilg, Spaanse aak (veldesdoorn), winterlinde, venijnboom, wilde lijsterbes, zachte berk, zomerlinde, zwarte els, zwarte populier.
  • Boommaat: minstens 16/18
  • Enkel solitaire aanplanting. Loofbomen aangeplant in lijnverband komen niet in aanmerking.

Procedure

  • Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend met bijlagen bezorgen aan milieudienst binnen 3 maanden na uitvoering aanplanting.
  • De subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidieregeling voor kleine landschapselementen.

Aanvraagformulier

Bedrag

  • Een subsidie van € 15 per aangeplante inheemse loofboom.
  • Maximum € 60 per huishouden.

Regelgeving

Bekijk hier het reglement.

Contactinformatie