Lichaam schenken aan de wetenschap

Iedere wilsbekwame Belg kan beslissen om zijn lichaam of delen ervan na zijn dood af te staan voor wetenschappelijk onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de vorming van toekomstige artsen en voor onderzoek naar nieuwe technieken en medische behandelingen.

Goed om te weten: 

De universiteiten betalen nooit om een lichaam te verkrijgen. Alle kosten verbonden aan het overlijden en het vervoer door de begrafenisondernemer zijn ten laste van de familie of de erfgenamen. Sommige universiteiten zorgen tevens voor de begrafenis. De universiteiten kunnen in sommige gevallen een lichaam ook weigeren.

Lijst medische faculteiten:

  • Katholieke Universiteit Leuven – Campus Kortrijk, Subfaculteit Geneeskunde – Dienst Anatomie, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk, T 056 24 62 44.
  • Katholiek Universiteit Leuven, Vesaliusinstituut, Minderbroedersstraat 12, 3000 Leuven, T 016 33 66 81.
  • Limburgs Universitair Centrum, Departement Medische Basiswetenschappen – Dienst Morfologie, Universitaire Campus, 3590 Diepenbeek, T 011 26 85 00.
  • Universiteit Antwerpen, Laboratorium voor Anatomie van de Mens en Embryologie, Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen, T 03 218 03 90
  • Universiteit Gent, Sectie Menselijke Ontleedkunde en embryologie:
    • De Pintelaan 185, 9000 Gent, T 09 332 51 92,
    • Laarbeeklaan 103, 1090 Jette, T 02 477 44 50.

 

Procedure

Je neemt contact met de medische faculteit van een universiteit naar keuze (zie lijst van de medische faculteiten hieronder). Hier krijg je inlichtingen over wat je moet doen en ontvang je een document (testament) - als voorbeeld - om te kunnen overgaan tot de schenking.

Dit testament moet handgeschreven, gedateerd en ondertekend worden door de schenker. Het houdt ook de modaliteiten in over wat er achteraf met het lichaam moet gebeuren (begrafenis of crematie, samen met de familie of in anonimiteit).

Je krijgt vervolgens een kopie van je testament - dat je aan een vertrouwenspersoon overdraagt - en een kaartje dat je bij je identiteitskaart bewaart.

Na het overlijden moet een begrafenisondernemer het lichaam ophalen en bezorgen aan de universiteit.

Na een periode van onbepaalde duur - meestal 1 tot 2 jaar - zal de universiteit volgens de wettelijke bepalingen het lichaam vrijgeven - rekening houdend met de wilsbeschikking van de overledene.

Contactinformatie