Leegstand en verwaarlozing

Leegstand

Men spreekt van leegstand wanneer een woning gedurende ten minste 12 opeenvolgende maanden niet aangewend wordt in overeenstemming met hetzij de woonfunctie; hetzij elke andere door de Vlaamse Regering omschreven functie die een effectief en niet-occasioneel gebruik van de woning met zich meebrengt.

Het gemeentelijke reglement leegstand werd aanvankelijk goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 februari 2010. Voordien was dit een bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. De meest actuele versie werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 december 2019.

Verwaarlozing

Men spreekt van verwaarlozing wanneer een gebouw, ongeacht of het dienst doet als woning, wanneer het ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan zowel de woning/gebouw als de buitenomgeving van de woning/gebouw.

Het gemeentelijk reglement verwaarlozing werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 november 2020.

Contactinformatie