Klimaatplan

Vlaams-Brabants klimaatengagement

Op vrijdag 4 oktober 2013 vond in Machelen het ondertekeningsmoment van het Vlaams-Brabantse klimaatengagement plaats. Samen met 53 andere Vlaams-Brabantse gemeenten, tekende ook Opwijk deze engagementsverklaring: een C02-reductie met 20% tegen 2020!

Om de beoogde  doelstellingen te kunnen bereiken wil de gemeente verschillende partners betrekken bij de ontwikkeling van het gemeentelijk klimaatactieplan, zoals burgers, bedrijven, verenigingen, sociale partners, distributienetbeheerders, de provincie.

We moeten niet wachten op de groten der aarde. Alle kleine beetjes dragen bij tot een beter en duurzamer klimaat. Elke burger, elk huishouden kan op zijn/haar niveau acties en maatregelen nemen die een positief effect hebben op het klimaat.

 

Klimaatactieplan Opwijk

De gemeenteraad van Opwijk heeft in vergadering van 17.11.2015 het klimaatactieplan Opwijk goedgekeurd: een dynamisch plan, waar steeds nieuwe acties of maatregelen  kunnen opgenomen worden.

Het klimaatactieplan Opwijk is een beleidsdocument en is de eerste stap in het ganse project van de Burgemeestersconvenant om de Europese klimaatdoelstellingen ( -20% C02-uitstoot in Opwijk tegen 2020) te behalen. Het plan geeft de doelstellingen en strategie weer en omvat een lijst van uit te voeren acties en maatregelen.

Doe je mee?

De gemeente wil zoveel mogelijk partners betrekken bij de uitvoering van ons lokaal klimaatbeleid. Het klimaatactieplan Opwijk vereist immers een breed draagvlak en ondersteuning door elke inwoner. Nieuwe ideeën, suggesties, voorstellen om de doelstellingen (-20% C02-uitstoot tegen 2020) te bereiken zijn zeker nog altijd welkom. Je kan hiervoor best contact opnemen met de gemeentelijke milieuambtenaar.

 

Contactinformatie