Tweede Schepen Johan Deleu

Johan Deleu
N-VA

T 0486 90 54 77
E johan.deleu@opwijk.be

Bevoegdheden 

  • Sport
  • Recreatie
  • Vlaams beleid
  • Trage wegen
  • Huisvesting (sociale woningbouw inbegrepen)
  • Leefmilieu en Afvalbeleid
  • Duurzame ontwikkeling
  • Dierenwelzijn 

Zitdagen

Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn er momenteel geen zitdagen.