Tweede Schepen Johan Deleu

Tweede Schepen Johan Deleu

Johan Deleu
N-VA

Bevoegdheden 

  • Sport
  • Recreatie
  • Vlaams beleid
  • Trage wegen
  • Huisvesting (sociale woningbouw inbegrepen)
  • Leefmilieu en Afvalbeleid
  • Duurzame ontwikkeling
  • Dierenwelzijn 

Maak een afspraak

Neem contact op met schepen Johan om een afspraak te maken: