Inzage / afschrift besluiten

Wil je een besluit inkijken of wens je een afschrift te ontvangen? Dan moet je dit schriftelijk aanvragen. Richt jouw aanvraag per brief (Gemeente Opwijk, Ringlaan 20, 1745 Opwijk) of per e-mail (info@opwijk.be) aan het gemeentebestuur.

In de aanvraag moet je duidelijk volgende zaken vermelden:

  • naam en adres (indien je de aanvraag indient voor een andere persoon, moet je ook de identiteitsgegevens van die persoon vermelden).
  • welk besluit je graag wilt inzien of een afschrift van wilt krijgen.

Contactinformatie