(Digitaal) interventieplan

Wat is een interventieplan? 

Het interventieplan is onderdeel van het intern noodplan en bevat detailinformatie over de locatie van de inrichting die de brandweer in staat moet stellen om snel en efficiënt in te grijpen bij een incident. 

Is de opmaak van een interventieplan verplicht? 

Ja, dit is beschreven in het KB van 8 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (onderafdeling 6 – het vergemakklijken van de interventie van de openbare hulpdiensten). Het interventieplan is een verplicht onderdeel van het intern noodplan.

Wie maakt een interventieplan op? 

Het interventieplan wordt opgemaakt door de verantwoordelijke van de betrokken inrichting. 

Wat staat er in een interventieplan? 

 • Ligging van de site t.o.v. omgeving met: Toegangen, sleutelkluizen, RV-punt,.. 
 • Ligging van de verschillende gebouwen op de site  
 • Verschillende verdiepingen per gebouw met aanduiding: Trappen, gangen, gevaren, brandcentrale, afsluiters nutsleidingen,
 • Contactpersonen
 • Bezetting gebouw(en) 
 • Het evacuatieplan 
 • De elektrische installaties en hun locatie 
 • De sluitkranen van gassen en vloeistoffen: hun locatie en hun werking

 • Deventilatiesystemen, hun locatie en hun werking

 • De branddetectiecentrale en haar locatie 

 • ... 

Wat zijn de voordelen van een DIGITAAL interventieplan? 

Een interventieplan kan opgemaakt worden op papier. Dit plan wordt in de inrichting bewaard en bij een incident overhandigd aan de interventiediensten. 

Sinds enige tijd heeft de Brandweer ZVBW een digitale tool ter beschikking om die interventieplannen aan te maken.Deze digitale tool is een template die de bedrijven gratis kunnen gebruiken. Eens het DIP (digitaal interventieplan) aangemaakt, heeft de brandweer deze beschikbaar op een tablet in zijn voertuigen. De brandweer kan dus, nog voor aankomst op de site, al bij het aanrijden naar de interventie, het dossier raadplegen. 

Aanpassingen kunnen snel worden verwerkt en de brandweer zal steeds over een actueel dossier van de locatie beschikken. 

Hoe maak ik een digitaal interventieplan op? 

Je neemt contact op met noodplanning@zvbw.be. de brandweer biedt een gratis opleiding aan en begeleidt je bij de opmaak van het digitaal interventieplan. 

Contactinformatie