Individuele Beroepsopleiding (IBO) voor werkzoekenden

De Individuele BeroepsOpleiding (IBO) is een opleidingsmaatregel die het voor werkgevers aantrekkelijker maakt werkzoekenden aan te werven. Als u werkloos bent en niet over de gevraagde competenties beschikt, dan kunt u via een IBO-contract aan de slag bij een werkgever. Dat houdt in dat u gedurende 1 tot en met 6 maanden een opleiding volgt op de werkvloer.

De Individuele Beroepsopleidingen zijn aantrekkelijk voor zowel u als uw werkgever:

 • u ontvangt een inkomen dat een normaal loon benadert
 • uw werkgever hoeft tijdens de opleiding geen loon en geen RSZ te betalen
 • uw werkgever betaalt alleen:
  • een productiviteitspremie: het bedrag dat werkgevers betalen boven op de uitkering, waardoor de IBO-cursist vanaf het begin al een volwaardig beginnersloon krijgt.
  • de verplaatsingskosten
  • een verzekering tegen arbeidsongevallen
 • na de opleiding moet u een arbeidsovereenkomst krijgen.

Voorwaarden

 • U bent ingeschreven als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB.
 • U hebt uw vorige baan niet opgezegd om een IBO te kunnen starten.
 • U hebt nog niet voor het bedrijf gewerkt waar u een IBO wilt starten.

Procedure

Contacteer de VDAB en onderteken de contracten vóór de start van de opleiding. Ook werkzoekenden en werkgevers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen een IBO genieten als de taal van de opleiding het Nederlands is. Zo niet is Actiris bevoegd.

Bedrag

Tijdens de opleiding wordt uw werkloosheidsuitkering aangevuld met een productiviteitspremie van de VDAB. De hoogte van die premie is afhankelijk van uw uitkering en het loon dat u zult verdienen als uw werkgever u in dienst neemt na de opleiding.

Uitzonderingen

U mag vóór de start van de IBO 14 kalenderdagen in het bedrijf gewerkt hebben als uitzendkracht.