Huur of aankoop van een sociale woning

Sociaal Verhuur Kantoor

Een Sociaal Verhuur Kantoor is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private markt en deze vervolgens voor een redelijke prijs doorverhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. De meest kwetsbare gezinnen en personen krijgen voorrang bij de toekenning.

Verder kan je bij het SVK terecht voor informatie en ondersteuning bij de aanvraag van een huurpremie of -subsidie.

 

Sociale Huisvestingsmaatschappij

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) verhuren woongelegenheden in het Vlaamse Gewest aan personen met een bescheiden inkomen. Afhankelijk van je gezinssamenstelling en/of fysieke toestand worden de mogelijkheden bepaald.

Daarnaast bieden de SHM ook woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan personen met een bescheiden inkomen.

Voorwaarden

Wil je meer informatie over de voorwaarden? Dan raadpleeg je best even de website van Providentia of Webra, of neem je telefonisch contact met hen op.

Sociaal Huisvestingsmaatschappij Providentia
Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
Tel 02 452 72 43

Sociaal Verhuurkantoor Webra
Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
Tel 02 451 24 90

 

Procedure

Om je in te schrijven (zowel voor huren als kopen), neem je best telefonisch contact op met:

Sociaal Huisvestingsmaatschappij Providentia
Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
Tel. 02 452 72 43

Sociaal Verhuurkantoor Webra
Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse
Tel. 02 451 24 90

Bij jouw inschrijving wordt de volledige procedure uitvoering toegelicht.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
  • documenten van je leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest van de samenstelling van jouw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente)
  • als jij of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning
  • indien van toepassing, een attest dat jij en jouw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn
  • indien van toepassing, een attest dat jij een inburgeringstraject gevolgd hebt

Bedrag

 

Contactinformatie