Hulp bij verplaatsing met dienstencheques

U kunt terecht bij het OCMW als u hulp nodig hebt om u te verplaatsen. Als het OCMW erkend is als dienstenchequebedrijf, kunt u hulp bij verplaatsingen betalen met dienstencheques.

Voorwaarden

De hulp bij verplaatsing kan aangevraagd worden door

  • personen met een handicap
  • particulieren die ouder zijn dan 60 jaar en een uitkering voor bejaardenhulp ontvangen of geholpen worden door een erkende dienst voor gezinszorg.

Het OCMW dat de boodschappendienst organiseert, moet erkend zijn in het stelsel van de Vlaamse dienstencheques.

Procedure

U koopt Vlaamse dienstencheques aan bij Sodexo. Met die dienstencheques betaalt u het strijkatelier.