Groenbemesting voor landbouwgrond

Het inzaaien van groenbemesters biedt volgende directe voordelen:

 • vochtverdamping in de herfst
 • bescherming van mineralen tegen uitspoeling
 • bescherming tegen bodemerosie en bodemverstuiving (wind)
 • bescherming tegen het dichtslaan van slempgevoelige gronden
 • geen bemestingsrisico's voor de landbouwgrond
 • stikstofopname -en vrijstelling door groenbemester
 • remming van onkruidenontwikkeling

Het inzaaien van groenbemesters biedt volgende indirecte voordelen:

 • betere bodemstructuur
 • betere mineralenhuishouding
 • activering van het bodemleven door de aanrijking van de bodem met organisch materiaal
 • biologische aaltjesbestrijding
 • hogere opbrengsten bij de volggewassen

Procedure

Bezorg het aanvraagformulier uiterlijk op 30 november aan de dienst omgeving milieu, Ringlaan 20, Opwijk.

Bijlage:
Kopie van de factuur voor de aankoop van het/de zaadmengsel(s) voor groenbemesting.

Bedrag

€ 25/ha voor het inzaaien van niet bloeiende groenbemesters

€ 45/ha voor het inzaaien van bloeiende groenbemesters

Let op, de subsidie is beperkt tot maximum 20ha per landbouwbedrijf.

Regelgeving

Contactinformatie