Gratis abonnement van NMBS en De Lijn voor oorlogsinvaliden en oud-strijders

Als oorlogsinvalide kunt u bij De Lijn aanspraak maken op een gratis jaarabonnement (Omnipas).

Voorwaarden

Het gratis jaarabonnement is er voor:

  • oorlogsinvaliden in het bezit van een verminderingskaart 75 % met code 30, 31, 32, 50, 51 en 52
  • oud-strijders in het bezit van de verminderingskaarten van 75 % en 50 %
  • daarmee gelijkgestelden die op wettelijke basis het recht op vermindering genieten.

Procedure

De verminderingskaarten worden uitgereikt door:

  • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  • FOD Financiën

Deze gratis abonnementen worden afgeleverd door de NMBS en zijn geldig op alle openbare vervoernetten van België met uitzondering van de MIVB en de TEC, die zelf een vervoerbewijs uitreiken.

Bedrag

Het jaarabonnement is gratis.