Gluur naar je daktemperatuur

Ontdek of je dak warmte verliest - Klik  hier  voor de online applicatie.

  • Thermografische luchtfoto

Tijdens de nacht van 5 februari 2018 vloog een vliegtuig over het grondgebied van Opwijk en maakte opnames met een warmtecamera. De opnames of warmtebeelden werden verwerkt tot een thermografische kaart. Op deze kaart of warmtefoto van de gemeente kan je zien hoeveel warmte via de daken van de huizen verloren gaat. Dit warmteverlies is een indicatie voor de mate waarin je dak geïsoleerd is. Je dak isoleren verhoogt het comfort van je woning en kan voor een flinke besparing op je energiefactuur zorgen. Bovendien betekent dit een vermindering van de CO2-uitstoot. Zo draag ook jij je steentje bij om de klimaatverandering tegen te gaan.

  • Interpretatie in 6 kleuren

Het warmteverlies wordt weergegeven in 6 kleuren. Aan de hand van de kleurencode kan je in een eerste oogopslag zien of jouw dak slecht, matig of goed geïsoleerd is.
Het toekennen van de kleurencode is geen exacte wetenschap. Om de juiste kleur en de juiste interpretatie te kunnen geven aan een dak zijn er heel wat factoren waarmee rekening moet gehouden worden. In een aantal situaties zal de foto geen correcte indicatie geven van de isolatietoestand van het dak bv. bij gebruik van bepaalde materialen als dakbedekking, de aanwezigheid van zonnepanelen of een groendak, een dakraam, …. Algemeen mag je ervan uit gaan dat hoe roder een dak is, des te meer warmte er verloren gaat. Hoe je de kleuren moet interpreteren en met welke factoren je rekening moet houden, kan je hier lezen.

  • De dakenscan 

Hoe werkt de dakenscan? Eenvoudig. Geef gewoon je adres in en je woning verschijnt centraal op het scherm. 

 

Hoe goed scoort je woning op energievlak?

Mijn warm huis – gratis online-tool voor inwoners.

De gemeente Opwijk engageert zich om door het gemeentelijk klimaatactieplan om de C02-uitstoot lokaal met minstens 20% te doen dalen tegen 2020. Om hieraan bij te dragen ontwikkelde Interleuven, in opdracht van de gemeente, een gratis online-tool “Mijn warm huis”.

Elke Opwijkenaar kan met deze tool op een eenvoudige manier en stapsgewijs nagaan hoe goed zijn/haar woning scoort op energievlak. De tool geeft een inschatting van de impact van de verschillende renovatiemaatregelen op de woning zodat de bewoners op basis van het eindresultaat worden aangezet tot een uitvoering van energiebesparende maatregelen.

De online-tool berekent het warmteverlies van de woning, en de burger kan maatregelen selecteren om de woning energie-efficiënter te maken. Daarnaast krijg je ook de investeringskost te zien, net als mogelijke energiepremies en wat je bespaart. (financieel en energetisch). Het eindresultaat is een stappenplan voor renovatie.

Inwoners kunnen via de ‘Mijn warm huis-tool’ ook de online warmtekaart van Opwijk én de Vlaamse zonnekaart raadplegen om te bekijken of het dak geschikt is voor de installatie van zonnepanelen.

De gratis online-tool is te raadplegen via www.warmhuis.be/opwijk.

Informatie, begeleiding en ondersteuning met betrekking tot energiepremies: woonconsulente Sylvie Cruz - woonloket@opwijk.be

Deskundig technisch energieadvies voor  bouw- en renovatieprojecten: steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be. Een uitgebreid technisch advies wordt gegeven op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuze verwarmingssysteem, waterbesparing en duurzame materialen.

 

Contactinformatie