Gemeentelijke werkingssubsidie voor erkende jeugdverenigingen

Erkende lokale jeugdverenigingen kunnen een subsidie krijgen om hun jeugdwerking verder uit te bouwen.

Neem hiervoor contact op met de gemeentelijke jeugddienst.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het subsidiereglement.