Gemeentelijke subsidie voor jeugdprojecten

Indien u jeugdprojecten organiseert, kunt u hiervoor een gemeentelijke subsidie aanvragen.

Neem hiervoor contact op met de gemeentelijke jeugddienst.

Voorwaarden

Het toekennen van de subsidie gebeurt op basis van het gemeentelijk subsidiereglement.