Gemeentelijke premie zonneboiler

Inwoners van Opwijk die een zonneboiler laten plaatsen, krijgen hiervoor een subsidie van de gemeente.

Voorwaarden

 • de zonneboiler moet erkend zijn om op de Belgische markt aangeboden te worden
 • de collector wordt getest volgens de geldende normering
 • de collector moet een minium oppervlakte hebben van 1m2 en moet beschikken over een systeem voor naverwarming
 • de collector moet georiënteerd worden tussen zuidoost en zuidwest en tussen 20° en 60°
 • de zonnecollectorpanelen mogen niet in het schaduwveld van omringende gebouwen of bomen vallen
 • de plaatsing van de installatie moet gebeuren conform de bestaande wetten, reglementen, verordeningen, gebruiken en regels van goed vakmanschap

Procedure

Vul het Aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst omgeving milieu, Ringlaan 20, Opwijk.

Vergeet zeker niet de bijlagen toe te voegen:

 • Kopie van de originele factuur
 • Kopie van de technische informatie van de zonneboilerinstallatie
 • Plan of schets met aanduiding van de locatie van de zonneboiler
 • Minstens 2 kleurenfoto's van de installatie na plaatsing
 • Kopie van de stedenbouwkundige vergunning (indien vereist)

Bedrag

Je ontvangt € 250,00 bij goedkeuring van de aanvraag.

Contactinformatie