Geluidsmeetkit

Met de invoering vanaf 1 januari 2013 van nieuwe geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek, gelden ook nieuwe regels voor wie een fuif of muziekoptreden geeft:

  • wie meer dan 85 dB(A)LAeq, 15 minuten geluid produceert is verplicht om tijdens de volledige duur van de activiteit het geluid te meten met een klasse 2 geluidsmeetkit.
  • wie meer dan 95 dB(A)LAeq, 15 minuten geluid produceert is niet alleen verplicht om tijdens de volledige duur van de activiteit het geluid te meten, maar moet ook het geluid registreren met een klasse 2 geluidsmeetkit.

Het uitlenen van een klasse 2 geluidsmeetkit gebeurt via het evenementenloket.

De geluidsmeetkit "10 Eazy" omvat:

  • kleine laptop in stevige kunststofkoffer
  • microfoon met klem
  • 2 vast gemonteerde kabels
  • duidelijke handleiding

Opgelet:

Aangezien slechts twee geluidsmeetkits beschikbaar zijn bij de gemeente, moet je er vlug bijzijn om een dergelijke kit te kunnen gebruiken.

Is er geen geluidsmeetkit bij de gemeente beschikbaar, dan kan je contact opnemen met de provinciale uitleendienst of een privé-organisatie voor het ontlenen van een klasse 2 geluidsmeter.

Procedure

  1. Dien tijdig een aanvraag in bij het evenementenloket (Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk).
  2. Betaal de waarborg van € 200. 
  3. Contacteer het evenementenloket om de geluidsmeetkit af te halen.
  4. Haal de geluidskit af volgens de afspraak (de werking wordt dan ook toegelicht).

De geluidsmeetkit wordt bij teruggave samen met de ontlener volledig gecontroleerd op de goede werking en eventuele beschadigingen. De waarborg wordt terugbetaald indien blijkt dat na controle de geluidsmeetkit zich nog in de oorspronkelijke staat bevindt. Bij beschadigingen van de meetkit wordt de waarborg ingehouden.

Contactinformatie