Gebruiken van een speelterrein

U kunt een speelterreinen voor jongeren gebruiken.

Aan elk speelterrein in de gemeente Opwijk is een reglementeringsbord terug te vinden, waarop de afspraken vermeld staan.