Eerste Schepen Evelien Beeckman

Evelien Beeckman
Open Vld

T 0472 34 51 66

E evelien.beeckman@opwijk.be

Bevoegdheden

  • Onderwijs
  • Jeugd- en speelpleinwerking
  • Buitenschoolse kinderopvang
  • VAJA en vakantiewerking
  • Jubilarissen
  • Wijkwerking (vroegere PWA)
  • Middenstand
  • K.M.O.
  • Tewerkstelling
  • Land- en tuinbouw 

Zitdagen

Omwille van de huidige coronamaatregelen zijn er momenteel geen zitdagen.