Erkenning voor de geboorte

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner. Als u niet getrouwd bent kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van het ongeboren kind formeel vaststellen door prenatale erkenning.

De akte van prenatale erkenning vermeldt:

  • de vermoedelijke geboortedatum van het kind
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
  • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner

Procedure

Je kan de erkenning voor de geboorte enkel registreren via:

Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

Meebrengen

Voor de erkenning van een ongeboren kind:

  • Identiteitskaart moeder;
  • Identiteitskaart erkenner;
  • Doktersattest (met vermelding van vermoedelijke bevallingsdatum).

Opgelet! De beide ouders moeten aanwezig zijn.

Contactinformatie