Erkenning na geboorte

Als u niet getrouwd bent, kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van het kind formeel vaststellen door erkenning.

  Voorwaarden

  Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

  Voor de akte van erkenning wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

  • de personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner)
  • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
  • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
  • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
  • erfgenamen
  • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

  Procedure

  Je kan de akte van erkenning na geboorte enkel registreren via afspraak:

  Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

  Meebrengen

  Voor de erkenning van een minderjarig kind:

  • Identiteitskaart moeder;
  • Identiteitskaart erkenner;
  • Identiteitskaart kind (indien reeds in het bezit);
  • Recent uittreksel uit de geboorteakte van het kind.


  Opgelet! Beide ouders moeten aanwezig zijn. Vanaf 12 jaar moet het kind aanwezig zijn en toestemming geven.

  Voor de erkenning van een meerderjarige:

  • Identiteitskaart erkenner;
  • Identiteitskaart betrokkene;
  • Recent uittreksel uit de geboorteakte van de betrokkene (indien niet in Asse geboren).

  Opgelet! Erkenner en betrokkene moeten aanwezig zijn.

  Wanneer een van beide ouders een andere nationaliteit heeft, moeten eventueel nog andere documenten voorgelegd worden. Dit is afhankelijk van de volledigheid van het dossier. Voor meer informatie, contacteer de burgerlijke stand.

  Contactinformatie