Erkenning na geboorte

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij u duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen uzelf en een kind. Door een kind te erkennen hebt u dezelfde rechten en plichten ten opzichte van uw kind als uw partner.

De akte van (postnatale) erkenning vermeldt:

 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats en het geslacht van het kind
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum, de geboorteplaats, en, in voorkomend geval de overlijdensdatum en de overlijdensplaats van de ouder ten aanzien van wie de afstamming vaststond voor de erkenning
 • de naam, de voornamen, de geboortedatum en de geboorteplaats (en de hoedanigheid) van de erkenner
 • in voorkomend geval, de toestemming van het kind, overeenkomstig artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek
 • in voorkomend geval, de nieuwe naam en de verklaring van naamskeuze door de ouders.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van erkenning aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Voorwaarden

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor de akte van erkenning wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (het kind, de ouders, de erkenner)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Procedure

Je kan de akte van erkenning na geboorte enkel registreren via afspraak:

Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

Meebrengen

Voor de erkenning van een minderjarig kind:

 • Identiteitskaart moeder;
 • Identiteitskaart erkenner;
 • Identiteitskaart kind (indien reeds in het bezit);
 • Recent uittreksel uit de geboorteakte van het kind.


Opgelet! Beide ouders moeten aanwezig zijn. Vanaf 12 jaar moet het kind aanwezig zijn en toestemming geven.

Voor de erkenning van een meerderjarige:

 • Identiteitskaart erkenner;
 • Identiteitskaart betrokkene;
 • Recent uittreksel uit de geboorteakte van de betrokkene (indien niet in Asse geboren).

Opgelet! Erkenner en betrokkene moeten aanwezig zijn.

Wanneer een van beide ouders een andere nationaliteit heeft, moeten eventueel nog andere documenten voorgelegd worden. Dit is afhankelijk van de volledigheid van het dossier. Voor meer informatie, contacteer de burgerlijke stand.

Contactinformatie