Een diploma secundair onderwijs behalen via het secundair volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs)

Hebt u uw diploma secundair onderwijs (SO) niet behaald? Dan kunt u via het volwassenenonderwijs (vroeger tweedekansonderwijs) in Vlaanderen en Brussel, toch nog uw diploma behalen. Een diploma secundair onderwijs dat u behaalt via het volwassenenonderwijs is gelijkwaardig aan een diploma secundair onderwijs dat leerlingen op school behalen.

Er zijn 2 mogelijkheden om een diploma secundair onderwijs te behalen via het volwassenenonderwijs: 

Hebt u al een diploma SO en volgt u nog een diplomagerichte opleiding? Dan krijgt u een nieuw diploma SO.

In de databank Onderwijsaanbod vindt u een overzicht van alle opleidingen in het secundair volwassenenonderwijs en waar u ze kunt volgen.

Voorwaarden

  • Minstens 18 jaar oud zijn. Voor een opleiding die in september of later start, mag u zich ook inschrijven als u ten laatste op 31 december van dat jaar 18 jaar wordt.
  • De Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België. 

Procedure

Kies een centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) dat het studiegebied  Algemene Vorming en/of de diplomagerichte opleiding aanbiedt. U hoeft beide soorten opleidingen niet in hetzelfde centrum te volgen. CVO's bepalen zelf hoe u moet inschrijven, tot wanneer dit mogelijk is, en wat u moet meebrengen. U vindt de concrete informatie hierover om de website van het CVO waar u wilt studeren. 

Het volwassenenonderwijs werkt modulair. U kunt per module inschrijven. Zo bepaalt u zelf het tempo van uw opleiding. 

  • Als u slaagt voor een module krijgt u een deelcertificaat
  • Als u slaagt voor alle modules in een opleiding op ASO-niveau, dan krijgt u een diploma secundair onderwijs
  • Als u slaagt voor alle modules in een diplomagerichte opleiding én voor de opleiding AAV, dan krijgt u een diploma secundair onderwijs

Bedrag

U betaalt geen inschrijvingsgeld voor een opleiding in het studiegebied Algemene Vorming. U betaalt wel inschrijvingsgeld voor een diplomagerichte opleiding (maar niet voor de modules AAV). In een aantal gevallen kunt u het inschrijvingsgeld via een premie terugkrijgen.

Naast het inschrijvingsgeld mag een CVO ook kosten aanrekenen voor cursusmateriaal.

Uitzonderingen

Het is niet mogelijk om een diploma KSO te behalen via het volwassenenonderwijs. Dit is wel mogelijk via de Examencommissie secundair onderwijs.

Regelgeving

Artikel 42 van het 'Decreet van 15/07/2007' geeft de voorwaarden waaraan opleidingen in het volwassenenonderwijs moeten voldoen om tot een diploma secundair onderwijs te leiden.