Ecologiepremie Plus voor ondernemingen

Als onderneming kunt u financiële steun krijgen voor milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen in Vlaanderen. Onder bepaalde voorwaarden neemt de Vlaamse overheid een gedeelte van de extra investeringskosten die zo'n investering met zich brengt, voor haar rekening.

De Ecologiepremie Plus (EP-Plus) is er voor milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen die op de limitatieve technologieënlijst (pdf) staan.

Kmo’s en grote ondernemingen die daarentegen grote milieuvriendelijke of energiezuinige investeringen willen uitvoeren die vanwege hun unieke karakter niet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op strategische ecologiesteun (STRES).

Voorwaarden

Op de website van het Agentschap Innoveren en Ondernemen vindt u alle voorwaarden waaraan uw onderneming en uw investering moeten voldoen. De onderstaande voorwaarden zijn de belangrijkste.

 • Uw onderneming
  • moet een activiteit uitvoeren die op de lijst van aanvaardbare activiteiten staat (NACE-codes).
 • Uw investering
  • moet voorkomen op de limitatieve technologieënlijst (pdf) (laatste versie 8 mei 2018).
  • moet gebeuren in het Vlaamse Gewest
  • mag pas starten nadat u uw aanvraag hebt ingediend (begindatum = datum eerste factuur)
  • moet starten binnen 6 maanden na de toekenning van de premie
  • moet eindigen binnen 3 jaar na de toekenning (einddatum = datum van de laatste factuur).

U mag een aanvraag indienen voor meerdere technologieën tegelijk. U mag ook investeringen in meerdere exploitatiezetels in 1 aanvraag groeperen.

Procedure

De Ecologiepremie Plus kunt u alleen online aanvragen in verschillende stappen.

 • U hebt nog nooit een aanvraag voor de ecologiepremie of de kmo-portefeuille ingediend? Registreer u eerst.
 • U bent al geregistreerd als onderneming en gemachtigd persoon voor de ecologiepremie of de kmo-portefeuille? Meld u aan voor een steunaanvraag of om een bestaand dossier op te volgen.

Bedrag

De premie kan van 15 tot 55% van de investering bedragen.
U kunt een bonus op de ecologiepremie krijgen als uw onderneming op de indiendatum van de aanvraag in het bezit is van een geldige eerstelijns energie-, milieu- of eco-efficiëntiescan, een geldig milieucertificaat of een gecertificeerd milieumanagementsysteem.

Het bedrag van de ecologiepremie wordt bepaald door

 • type van de investering (milieu, energie)
 • ecoklasse waartoe een investering behoort op basis van zijn ecologiegetal (de performantie van de technologie)
 • grootte van uw onderneming
 • en de eventuele subsidiebonus.

Voor de precieze bedragen kunt u de subsidietabellen raadplegen.