Drie nieuwe afvalzakken vanaf 2021

31
aug
2020

In 17 gemeenten, waaronder Opwijk, verschijnen binnen enkele maanden nieuwe kleuren in het straatbeeld. In samenwerking met de lokale besturen en Fost Plus introduceert Intradura op 1 januari 2021 maar liefst 3 nieuwe afvalzakken:

  1. een uniforme restafvalzak
  2. een vernieuwde en uitgebreide P+MD-zak
  3. een GFT-zak.

Met niets dan voordelen.

Eenvoudiger en duurzamer

Vanaf 2021 werkt afvalbeheerder Intradura met drie nieuwe afvalzakken. Ze zijn in de 17 deelnemende gemeenten overal beschikbaar aan dezelfde prijs. We gaan naar drie formaten van 60L, 30L én het nieuwe 15L voor de zwarte restafvalzak en de groene GFT-zak. Handig voor de groeiende groep van alleenstaanden, kleine gezinnen en afvalarme gezinnen. De vernieuwde P+MD-zak behoudt zijn formaat.

De invoering van de nieuwe zakken kadert in een bredere kijk op intergemeentelijk afvalbeleid. De bedoeling is om met z’n allen steeds minder restafval aan te bieden.

Een sorteerproef leert dat vandaag meer dan de helft van het afval in de restafvalzak daar eigenlijk niet in thuis hoort. Er komen nog teveel plastic verpakkingen, GFT, papier en karton,… terecht bij het restafval. De verbranding van restafval kost bovendien handenvol geld en het is nefast voor de gezondheid en het milieu. Dan is het voordeliger voor het milieu en voor de portemonnee als er respectievelijk meer plastic verpakkingen en meer groenafval in de uitgebreide P+MD-zak en GFT-zak gaan. Die zijn bovendien recycleerbaar tot nieuwe grondstoffen. Iedereen heeft de sleutel zelf in handen om het restafval te doen slinken.

Vanaf 1 januari 2021 volgt een overgangsperiode van zes maanden. Nog tot eind juni 2021 kan je de huidige afvalzakken gebruiken om restafval (huisvuil) en GFT mee te geven aan afvalintercommunale Intradura. Vanaf 1 juli 2021 worden enkel nog de nieuwe afvalzakken opgehaald. Heb je nog een overschot aan oude afvalzakken? Je kan je oude afvalzakken binnenbrengen van juli tem september 2021.

Meer info

Contacteer ons