Premie startende ondernemer

1. Identificatiegegevens

Adres maatschappelijke zetel:
Adres vestigingszetel

2. Omschrijving activiteit

Bijkomende informatie omtrent de onderneming: *
Ja Neen
Is de inschrijving in de KBO in hoofdberoep?
Ingeval van een vennootschap, is deze ontstaan uit omvorming van u onderneming/natuurlijke persoon?
Is de startende onderneming een bijkomende vestigingseenheid of vennootschap van een bestaande onderneming?
Is de startende onderneming een VZW?

3. Indienen van de gegevens

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacaywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vind je op www.opwijk.be/privacy

 


Contactinformatie