College van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau komen in principe in gesloten zitting bijeen, het is niet mogelijk deze vergaderingen bij te wonen.

Welke documenten kan je hierover raadplegen?

  • De besluitenlijst, een opsomming van de agendapunten met vermelding van een korte samenvatting (publicatie: enkele dagen na afloop van de zitting).
  • De goedgekeurde besluiten, reglementen, verordeningen,…

Contactinformatie