Buzzy Pazz, van 6 tot 24 jaar

De Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag men onbeperkt reizen op alle geregeld vervoer van De Lijn (behalve op de Limburgse snellijnen).

Wie minstens 12 jaar is, mag kinderen tot en met 5 jaar gratis met zich mee laten reizen.

Voorwaarden

De Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar.

Procedure

Hoe aanvragen?

Er zijn verschillende manieren om een Buzzy Pazz te kopen.

 • Online
  U kunt een abonnement online kopen of verlengen. Daarvoor hebt u een elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer nodig.
  Als u meerdere Buzzy Pazzen koopt voor uw gezin, is er gezinskorting. Als u de abonnementen in één keer samen online koopt, hoeft u geen 'Attest van gezinssamenstelling' aan De Lijn te bezorgen.
 • Schriftelijk
  U kunt een nieuw abonnement ook schriftelijk aanvragen bij de dienst Abonnementen van De Lijn. Bezorg twee weken vóór de aanvangsdatum een kopie van uw identiteitskaart en een ingevuld aanvraagformulier Buzzy Pazz (pdf) per post of mail aan de dienst.
  Als u meerdere Buzzy Pazzen met gezinskorting wilt kopen, is ook een 'Attest van gezinssamenstelling' nodig. Dat attest mag maximaal twee maanden oud zijn. U kunt dat attest verkrijgen bij de dienst Bevolking van uw gemeente.
 • Lijnwinkel
  U kunt ook altijd langsgaan in een van de Lijnwinkels. U toont uw identiteitskaart, betaalt en neemt het abonnement meteen mee. Om tijd te winnen, kunt u het aanvraagformulier Buzzy Pazz (pdf) downloaden en vooraf invullen.
  Als u meerdere Buzzy Pazzen met gezinskorting wilt kopen, dan hebt u ook een 'Attest van gezinssamenstelling' nodig. Dat attest mag maximaal twee maanden oud zijn. U kunt dat attest verkrijgen bij de dienst Bevolking van uw gemeente.

Hoe gebruiken?

Elke keer als u opstapt, toont u uw abonnement aan de chauffeur. De Buzzy Pazz is een vervoerbewijs op naam en is dus strikt persoonlijk: alleen de houder mag het gebruiken. Bij een controle moet u altijd uw Buzzy Pazz en uw identiteitskaart kunnen tonen.

Bedrag

De prijs van de Buzzy Pazz hangt af van de leeftijd en de geldigheidsperiode.

 • Voor kinderen van 6 tot 11 jaar is er een Buzzy Pazz voor een heel jaar voor 53 euro.
 • Voor jongeren van 12 tot 24 jaar, hangt de prijs af van de geldigheidsperiode. Er bestaat een Buzzy Pazz voor 1 maand, 3 maanden of 12 maanden. Er zijn dus verschillende tarieven voor de Buzzy Pazz.

Kortingen

Op de website van De Lijn vindt u meer informatie over de mogelijke kortingen en hoe u die kunt aanvragen.

Gezinskorting

 • Deze korting geldt niet voor kinderen tot 11 jaar.
 • Koopt u binnen hetzelfde gezin meerdere jaarabonnementen met eenzelfde startdatum, dan krijgt het tweede kind in het gezin 20% korting. Vanaf een derde jaarabonnement betaalt u slechts 53 euro.
 • Koopt u binnen hetzelfde gezin meerdere abonnementen voor 1 of 3 maanden met respectievelijk dezelfde startdatum, dan krijgt u vanaf het tweede abonnement 20% korting.
 • Ook gezinnen in co-ouderschap hebben recht op gezinskorting op de Buzzy Pazz. Dat betekent dat u als ouder Buzzy Pazzen met gezinskorting kunt kopen voor alle kinderen die bij u gedomicilieerd zijn én voor uw eigen ‘natuurlijke’ kinderen die niet bij u gedomicilieerd zijn. Voor gezinskorting in geval van co-ouderschap moet u de abonnementen schriftelijk aanvragen bij de Dienst Abonnementen. Bij het aanvraagformulier moet u een attest van gezinssamenstelling voegen en ook een geboorteakte, adoptiebewijs of ‘bewijs van erkenning’ van uw natuurlijke kinderen die niet bij u gedomicilieerd zijn, samen met de correcte adresgegevens van deze kinderen.

Werkgeversbijdrage
Gebruikt u uw abonnement voor uw woon-werkverplaatsingen? De wettelijke werkgeversbijdrage bedraagt 72% van de abonnementsprijs. Sommige werkgevers betalen zelfs een groter deel van de abonnementsprijs terug. Informeer ernaar bij uw werkgever.

Derdebetalerkorting
Heel wat steden en gemeenten nemen de kostprijs van het abonnement voor een deel voor hun rekening, als zogenaamde 'derde betaler'. Op de website van De Lijn staat een overzicht van de gemeenten die een of meerdere derdebetalersystemen toepassen.

Sociaal abonnement
U komt ook in aanmerking voor een goedkopere Buzzy Pazz als u

Gratis abonnement voor personen met een handicap
Personen met een handicap die in Vlaanderen wonen, kunnen in aanmerking komen voor een gratis jaarabonnement.