Buzzy Pazz of Omnipas 'Verhoogde Tegemoetkoming' (VT)

Personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, kunnen een Omnipas of Buzzy Pazz kopen aan sterk verminderd tarief. Die Buzzy Pazz of Omnipas is 12 maanden geldig.

Voorwaarden

Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) wordt afgeleverd aan de houder van een

  • 'attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' (maximum 3 maanden oud), het zogenaamde OMNIO-attest, dat uitgereikt is door een erkend ziekenfonds
  • geldige NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming
  • geldige WIGW-kaart (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen).

Procedure

U kunt het abonnement verkrijgen in een Lijnwinkel op vertoon van de volgende documenten:

  • uw identiteitskaart
  • een origineel OMNIO-attest ('attest verhoogde tegemoetkoming geneeskundige zorgen' dat maximaal 3 maanden oud is)
    of een originele WIGW-kaart
    of een originele NMBS-kaart voor verhoogde tegemoetkoming.

Als u via de post een jaarabonnement wilt aanvragen, moet u altijd de volgende documenten meesturen:

Bedrag

Een Buzzy Pazz of Omnipas Verhoogde Tegemoetkoming (VT) kost 53 euro voor 1 jaar.