Bos- en natuurgebieden

Wachtbekken
Kravaalbos
Speelbos
Geboortebos
Broevinkbos
Bosgroep Groene Corridor
Regionaal Landschap Brabantse Kouters

 

Wachtbekken

Over het grondgebied van Opwijk, Lebbeke en Buggenhout strekt zich een wachtbekken van zo'n 17,2 ha groot uit. Dit wachtbekken, dat in 2013-2014 volledig heringericht werd door de Vlaamse Milieumaatschappij, kan tot 124.000 m³ water opvangen.

Met de herinrichting van het wachtbekken kreeg gebied een bijkomende bestemming: een ecologisch plekje voor natuur en recreatie. Wandelpaden werden aangelegd, een knuppelpad werd ingericht, een vogelkijkwand werd geïnstalleerd, toegangspoortjes werden geplaatst en voetgangersbruggen over beken en grachten werden aangelegd, akkerpercelen in het gebied werden omgevormd tot grasland of bos,...

Je krijgt toegang tot het wachtbekken via:

 

  • verbindingsbaantje Steenweg op Lebbeke (uitsluitend voor voetgangers en fietsers)
  • station Heizijde (Lebbeke) - parkeerplaatsen zijn beschikbaar
  • Klein Antwerpenstraat - Lebbeke (landbouwweg)

 Wachtbekken

Kravaalbos

Het "Landschap van Erembald tot Kravaalbos" is een gebied van 6.700 ha op de grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant op het grondgebied van Aalst, Affligem, Asse en Opwijk. Het gebied bruist van historisch en cultureel erfgoed.

Het landschap bestaat uit zacht glooiende heuvels en brede beekvalleien met meanderende beken, afgezoomd met waardevolle bronbossen. Op het hoogste punt bevindt zich Kravaalbos.

Ontdek het Kravaalbos via de uitgestippelde wandeling!

 

Speelbos

In het voorjaar van 2013 werd tussen Diepenbroek en de Groenstraat het "Speelbos Groene Broek" ingericht op twee bestaande bospercelen. Het intiatief voor de inrichting van een speelbos werd gelanceerd door vzw. Natuurpunt (afdeling Opwijk), waarbij samen met de gemeente Opwijk, vzw. RLGC, vzw. Pro Natura en de gemeentelijke jeugdraad een conceptvoorstel werd uitgewerkt. Het speelbos heeft een totale oppervlakte van 1ha. Daarvan is de helft eigendom van Natuurpunt.

Bij de inrichting van het speelbos werd uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijke materialen (hout, wilgenpoten, ...). Het speelbos is bereikbaar via 2 toegangen, een informatiebord geeft duidelijk aan wat kan en wat niet kan in het speelbos.

 

Geboortebos

Op percelen ter hoogte van Dokkenevijver in Nijverseel kan je wandelen in het geboortebos dat ruim 1 ha groot is en ongeveer 2.800 bomen bevat! Geboortebos

Broevinkbos

In de omgeving van de Broevink kocht de gemeente reeds verschillende percelen aan voor bosuitbreiding.

Broevinkbos

Bosgroep Groene Corridor

De bosgroep Groene Corridor werd opgericht om boseigenaars vrijblijvend en gratis te ondersteunen en te adviseren in het duurzaam beheren van hun bossen (bv. informatie over bosbeheer, subsidieaanvragen, wetgeving, opstellen lastenboeken, invullen kapaanvragen, opstellen beheerplannen...).

Verder organiseert de bosgroep ook cursussen, vormingen en wandelingen. 

 

Regionaal Landschap Brabantse Kouters

Het Regionaal Landschap Brabantste Kouters geeft ondersteuning aan de gemeente op het vlak van natuurinrichting en landschapszorg, natuurrecreatie en-educatie. Aanleg en herstel van kleine landschapselementen (KLE) zoals poelen, hagen, houtkanten, hoogstamboomgaarden,..., zijn prioritair.

Met de jaarlijkse fruitboom-en haagplantactie wordt het aanplanten van hagen, heggen, houtkanten en hoogstamfruitbomen bij het grote publiek aangemoedigd.

Landbouwers worden aangesproken om in overleg met de bedrijfsplanner beheerovereenkomsten af te sluiten.

Bekijk hier een overzicht van de landschapsacties in Opwijk.

En tot slot biedt RLBK een uitgebreid natuur-en milieueducatief aanbod op maat van kleuter-, basis-, en secundair onderwijs.

Contactinformatie