Bijen

Het is absoluut geen goed nieuws dat in 2013 meer dan 34 % van alle bijenvolken in Europa de lente niet haalde. Het afsterven van bijenvolken heeft verscheidene oorzaken:de Varroa-mijt (een parasiet), het toenemend gebruik van pesticiden, de kwalitatieve en kwantitatieve afname van een geschikt leefmilieu anderzijds. Bijen hebben het steeds moeilijker om te overleven.

Nochtans... is bestuiving door insecten noodzakelijk voor meer dan 75% van alle voedingsgewassen. De economische en ecologische waarde van bijen is dan ook onschatbaar! Zonder bijen geen appels, peren en bessen meer...

Gemeente ondertekent bijencharter

Met de ondertekening van een 'bijencharter' heeft de gemeente zich geëngageerd om acties en maatregelen te nemen om het bijenvolk beter te beschermen:

 • het aanplanten van bijenvriendelijke planten
 • het omvormen van groenperken met duurzame beplanting bestaande uit vaste planten, bodembedekkers, heesters of een combinatie ervan
 • het inzaaien van bloemenzaadmengsels
 • het beheer van percelen op een natuurvriendelijke wijze (extensief maaibeheer)
 • het plaatsen van bijenhotels (Hof ten Hemelrijk, Doortstraat, Kravaalbos)
 • ...

Bijenhotel Kravaalbos

 

Bijdrage van de burgers

Er zijn een heleboel zaken die je zelf in je tuin kan doen om de bijenpopulatie te helpen in stand houden:

 • plaatsen van bijenhotels of -kastjes in de tuin
 • behouden van dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen behouden
 • voorzien van blokken hout  met gaten in
 • integreren van rietmatten in je tuin
 • handmatig onkruidvrij houden van de tuin
 • vermijden van chemische bestrijdingsmiddelen
 • zaaien van een bloemenzaadmengsel
 • ...

Welke planten zijn geschikt voor bijen?

 • Bolgewassen:
  sneeuwklokje, krokus, tulp, blauw druifje..
 • Struiken:
  vuilboom, hazelaar, meidoorn, wilde liguster, kornoelje, buxus, sleedoorn, bessen, struikheide, dopheide, braam, framboos, klimop, brem
 • Bomen:
  wilde kers, zoete kers, fruitbomen, linde, paardenkastanje, esdoorn, tamme kastanje, wilg
 • Vaste planten:
  klaver, wilde marjolein, herfstaster, koninginnenkruid, beemdkroon, centaurie
 • 1-en 2-jarige planten:
  paardenbloem, koolzaad, mosterd, raapzaad, borage (komkommerkruid), phacelia, korenbloem

Contactinformatie