Bewegwijzering en verkeersborden

Bewegwijzering

Om een overvloed aan borden langsheen de wegen te vermijden, en om de aanduidingen zo veel als mogelijk te uniformiseren, heeft de gemeente Opwijk heeft alle richtingaanwijzers (bv. naar buurgemeenten, handelszaken, openbare gebouwen...), opgenomen in een bewegwijzeringsplan. Enkel mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen kunnen nieuwe borden toegevoegd worden.

Heb je hieromtrent nog vragen of wens je meer info, neem dan contact op met de dienst infrastructuur.

 

Uitzonderlijke verkeersborden 

Fietspad

Fietspad

Deel openbare weg, voorbehouden voor fietsers

Niet toegelaten voor auto's of motorfietsen

FietssuggestiestrookFietssuggestiestrook

Suggestie beste route voor fietser die de rijbaan volgt

Rijden, stoppen, stilstaan en parkeren toegestaan

Doodlopende straatDoodlopende straatDoodlopende weg, voor alle weggebruikers
Doorlopende straatDoorlopende straatDoodlopende weg, voor alle weggebruikers
  Voorbehouden weg Voorbehouden weg voor de aangeduide weggebruikers
FietsstraatFietsstraat

Straat waar fietsers de gehele rijbaan mogen gebruiken

Auto's mogen niet inhalen en rijden maximaal 30km/u

 

 

 


Contactinformatie