Belasting op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen

Gegevens van het niet-bebouwd perceel waarvan je (mede-) eigenaar bent

Indien er mede-eigenaars zijn voor dit perceel, gelieve onderstaande gegevens in te vullen

Adresgegevens

Mogelijke vrijstellingen (enkel geldig mits voorleggen van de nodige bewijsstukken)

Kinderen ten laste:
Het perceel is zijn/haar enig onroerende goed op 1 januari 2013

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy


Contactinformatie