Alert voor asbest

Werd je woning ergens tussen 1950 en 2000 gebouwd of grondig verbouwd? Wees in dat geval voorzichtig tijdens afbraak- of renovatiewerken in of rond je huis.

Asbest is een zeer gevaarlijke stof die kanker kan veroorzaken. Asbestvezels komen vrij door beschadiging. Die vezels zijn zo fijn dat ze door de lucht blijven zweven en zich zeer gemakkelijk verspreiden. Daarom zijn er nu strengere veiligheidsnormen voor de afbraak en de recyclage van asbest.

Opletten geblazen

Asbest zit op veel plaatsen: in onze huizen en in onze omgeving. Vroeger, en zeker tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw, leek het immers een prima bouw- en isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast. Intussen weten we dat asbest ook gevaren inhoudt: de vezels waaruit het bestaat, adem je maar beter niet in. Na verloop van tijd (en dat gaat soms over tientallen jaren) kan het gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals mesothelioom en asbestose.

De zwaarste aandoeningen door asbest komen vooral voor bij mensen die vroeger ook beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen. Maar toch zijn we met zijn allen maar beter voorzichtig wanneer we in of rond ons huis afbraak- of renovatiewerken gaan uitvoeren. Alleen als je woning van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in huis zit.

Asbesthoudend materiaal herken je vaak aan de wafelachtige structuur, of je ziet een soort vezelachtige structuur waar het gebroken is. Met de volgende materialen moet je zeker oppassen:

  • Golfplaten: alle golfplaten van vóór 1998 bevatten wellicht asbest. Alleen als ze het kenmerk NT (New Technology) dragen, zit er geen asbest is.
  • Isolatiemateriaal: ouder isolatiemateriaal bevat wellicht asbest: denk maar aan het witte gips rond leidingen, karton in elektrische toestellen, en platen om vochtige lokalen of stookruimtes te isoleren.
  • Oude buizen: meer dan 40.000 km oude ondergrondse nutsleidingen bevatten asbest: cementbuizen voor riolering, ventilatie, regenwaterafvoer, schoorstenen of bekisting.
  • Dak- en gevelbekleding: leien zijn alleen asbestvrij wanneer ze na 1996 gefabriceerd zijn of het kenmerk NT bevatten.
  • Oude vloerbekleding: wees alert wanneer je oude, vooral vinyl vloerbekleding aantreft. Vaak is er een asbesthoudende vilt bevestigd aan de onderkant.

Voorzorgsmaatregelen

Soms mag je asbest zelf verwijderen. Wanneer er sprake is van hechtgebonden asbest, dan zitten de vezels vast in de structuur van de materialen. Ze kunnen daardoor niet vrijkomen, tenzij de materialen worden gebroken of beschadigd. Voorbeelden zijn asbesthoudende golfplaten of leien.

Hoe breek ik asbest af?

Let wel, draag altijd aangepaste beschermende kledij: een wegwerpoverall, een FFP3 stofmasker, handschoenen, veiligheidsbril,… Check wat je moet doen op de app AsbestCheck of op www.alertvoorasbest.be.

Altijd een specialist in de buurt

Is er sprake van zogenoemd losgebonden of niet-hechtgebonden asbest? Dan komen er altijd vezels vrij wanneer je het materiaal verwijdert. Denk maar aan (gespoten) asbesthoudende isolatie rond leidingen. In zo’n geval moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar. Meer informatie op www.alertvoorasbest.be.

Kortom: hoeveel asbest er ook in of rond je woning zit, het is perfect mogelijk om het veilig te (laten) verwijderen. Alert blijven is de boodschap!

Recyclagepark Opwijk

Je kan asbestafval gratis afleveren in het recyclagepark. Dit is beperkt tot 200 kg per jaar en per huisgezin.

Verplicht verpakken in transparante, plastic folie

Ook hier moet je rekening houden met enkele veiligheidsmaatregelen. Asbest dat wordt aangeleverd op het recyclagepark, moet voortaan verpakt worden in transparante, plastic folie

Bij afvoer naar het recyclagepark: verpak je asbestafval luchtdicht en deponeer het in de verpakking in de asbestcontainer.

  • Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, verpak je in doorzichtige plastic bouwfolie. Gebruik folie van minstens 100 micron (0,1 millimeter dik). Deze folie vind je onder meer in doe-het-zelfwinkels. Sluit goed af met een stevige plakband. Zorg ervoor dat het verpakte asbest vlot hanteerbaar blijft. Dus maximaal 2 golfplaten per pak.
  • Kleinere stukken asbestafval zoals leien, kan je in doorzichtige plastic folie, maar ook in stevige, transparante plastic zakken verpakken. Verpak ze 2 keer in plastic zakken en sluit goed af met een stevige plakband. De plastic folie of plastic zakken moet(en) altijd transparant zijn.

Links

Contactinformatie