Aanvraag Belgische nationaliteit

Meerderjarig : nationaliteitsverklaring
Minderjarig : automatische toekenning
Uitzonderingen : naturalisatie

Je bent meerderjarig: nationaliteitsverklaring

De eerste voorwaarde die vervuld moet zijn, is dat je 5 jaar ononderbroken wettig verblijf in België kan aantonen. Daarnaast moet je aan nog andere voorwaarden voldoen om als meerderjarige de Belgische nationaliteit aan te vragen bij de gemeente als je onder 1 van volgende categoriën valt: 

Je hebt voldoende arbeidsdagen gewerkt:
Je moet zowel je je talenkennis, maatschappelijke integratie als je economische particpatie aantonen.

Je bent gehuwd met een Belg:
Als je gehuwd bent met een Belg moet je je talenkennis en maatschappelijke integratie aantonen.

Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind:
Als je ouder bent van een minderjarige Belg moet je je talenkennis en maatschappelijke integratie aantonen.

Je bent in België geboren:
Als je meerderjarig bent en sinds je geboorte wettig in België verblijft, moet je geen talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie aantonen.

Je kan niet werken door een handicap, invaliditeit of je bent 65 jaar:
Als je een handicap hebt, invalide bent of 65 jaar bent, moet je geen talenkennis, maatschappelijke integratie of economische participatie aantonen.

Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België:
Als je al 10 jaar wettig in België verblijft, moet je je talenkennis en je deelname aan het leven van je onthaalgemeenschap aantonen. 

-> Je moet zelf de nationaliteitsverklaring afleggen bij je gemeente. Het parket geeft een bindend advies.
-> Vanaf 1 januari 2013 moet je € 150,00 aan registratierechten betalen voor elke verklaring. 

 

Je bent minderjarig: automatische toekenning

Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit bekomen zonder dat jijzelf of iemand anders daar iets voor moet doen. De Belgische nationaliteit wordt "automatisch toegekend".

  • Toekenning bij de geboorte
  • Toekenning wanneer één van de ouders Belg wordt
  • Toekenning na een verklaring van de ouders
  • Toekenning bij adoptie
  • Om staatloosheid te voorkomen

Er bestaan ook uitzonderingen. De ouder moet dan wel iets doen, namelijk een verklaring afleggen, opdat je als kind de Belgische nationaliteit krijgt.Ook dit is een onderdeel van de automatische toekenning.

 

Uitzonderlijk: naturalisatie

 

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan je, bij wijze van gunst, via naturalisatie Belg worden. De kamer van volksvertegenwoordigers beslist in alle vrijheid. Je komt in aanmerking als je ofwel buitengewone verdiensten bewijst aan België ofwel een erkende staatloze bent.

 

Contactinformatie