Tweede verblijven

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens belastingplichtige

1. Natuurlijk persoon

Adresgegevens

2. Rechtspersoon

Adres maatschappelijke zetel
Adres tweede verblijf

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy