Aangifte van een levenloos geboren kind

Als een kindje dat meer dan 6 maanden gedragen werd, dood wordt geboren of sterft voor de geboorte, dan wordt een akte van overlijden opgesteld.

Voorwaarden

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van een levenloos kind aanvragen:

 • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
 • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

Voor de akte van een levenloos kind wordt het recht op een afschrift of uittreksel beperkt tot:

 • de personen op wie de akte betrekking heeft (moeder, vader, meemoeder)
 • de echtgeno(o)te, overlevende echtgeno(o)te of wettelijk samenwonende
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder, voogd, bewindvoerder)
 • bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn (geen aanverwanten en zijtakken)
 • erfgenamen
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat.

Als de akte meer dan 100 jaar oud is, heeft iedereen recht op een afschrift of uittreksel.

Procedure

Je kan de aangifte enkel registreren via afspraak:

Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

Meebrengen

 • De identiteitskaarten van beide ouders
 • Een medisch attest waarop de zwangerschapsduur vermeld wordt
 • Indien van toepassing: een uittreksel uit de erkenningsakte voor de geboorte
 • Indien van toepassing: Model IIID afgeleverd door het ziekenhuis (vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen)
 • Beide ouders dienen aanwezig te zijn indien er geen erkenning voor de geboorte gebeurde