Aangifte van adreswijziging naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit melden aan uw gemeente.

Voorwaarden

U verhuist effectief naar het buitenland.

Procedure

Je kan de adreswijziging naar het buitenland enkel registreren via afspraak:

Wie niet over een internetverbinding beschikt, kan nog steeds afspreken via T 052 36 51 03.

Meebrengen

  • handgeschreven verklaring met vermelding van het volledige adres in het buitenland en alle betrokken personen
  • identiteitskaart van elk lid van het gezin
  • bijbehorende pincode(s).

Contactinformatie