Aangifte huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk in de gemeente 1745 - Opwijk

Zal overgaan tot het verspreiden ervan in de deelgemeente: *
De verspreiding zal gebeuren: *
Specifieer de week van verspreiding *
Aantal pagina's van het drukwerk *

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy


Contactinformatie