Aangifte huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk in de gemeente 1745 - Opwijk

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Wie ongeadresseerd reclamedrukwerk huis-aan-huis verspreidt in de gemeente, moet daarvoor een belasting betalen. De belasting wordt aangerekend aan de verantwoordelijke uitgever.

Er geldt een aangifteplicht. Gelieve het aangifteformulier voor de belasting op het verspreiden van ongeadresseerd drukwerk tijdig in te dienen.

Zal overgaan tot het verspreiden ervan in de deelgemeente: *
De verspreiding zal gebeuren: *
Specifieer de week van verspreiding *
Aantal pagina's van het drukwerk *

Het bestuur verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.opwijk.be/privacy